به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

آموزش تصویری Google Docs

صفحه ١ از ٢ صفحه

همکاری با دیگران (آموزش Google Docs)

 • ۴٢٧٢ بازدید

آموزش همکاری با دیگران در گوگل داکس ...

ایجاد فهرستی از مطالب (آموزش Google Docs)

 • ٣٨٩٨ بازدید

آموزش درج فهرستی از مطالب در گوگل داکس ...

شمارش کلمات (آموزش Google Docs)

 • ٣٨٢۶ بازدید

آموزش نحوه شمارش کلمات و جملات در گوگل داکس (Google Docs) ...

استفاده از الگوها (آموزش Google Docs)

 • ٢۵٩٨ بازدید

آموزش نحوه استفاده از الگو ها در گوگل داکس (Google Docs) ...

Undo و Redo (آموزش Google Docs)

 • ٢٧٧٧ بازدید

آموزش انجام undo و Redo در گوگل داکس ...

ایجاد یک فوق پیوند(آموزش Google Docs)

 • ٢٧١۴ بازدید

آموزش ایجاد فوق پیوند در گوگل داکس(Google Docs) ...

استفاده از جدولها (آموزش Google Docs)

 • ٢۶٠٩ بازدید

آموزش نحوه استفاده از جدولها در گوگل داکس (Google Docs) ...

درج تصاویر(آموزش Google Docs)

 • ٢۶٩۶ بازدید

آموزش نحوه درج تصاویر در گوگل داکس(Google Docs) ...

استفاده از سرتیتر و پاورقی(آموزش Google Docs)

 • ٢۵٧۶ بازدید

آموزش نحوه استفاده از سرتیرها و پاورقی ...

درج یک page Break(آموزش Google Docs)

 • ٢۴٢۵ بازدید

آموزش نحوه درج یک page Break در گوگل داکس ...

تنظیم برگه ها (آموزش Google Docs)

 • ٢۶۵١ بازدید

آموزش نحوه تنظیم برگه ها در گوگل داکس ...

یافتن و جایگزین کردن (آموزش Google Docs)

 • ٢۵۴٨ بازدید

آموزش نحوه یافتن و جایگزین کلمات و عبارات در گوگل داکس (Google Docs) ...

قالب بندی متن با استفاده از سبکهای مختلف (آموزش Google Docs)

 • ٢۵۶٠ بازدید

آموزش نحوه قالب بندی متن با استفاده از سبکهای مختلف در گوگل داکس (Google Docs) ...

چاپ یک فایل (آموزش Google Docs)

 • ٢۵٣٠ بازدید

آموزش نحوه چاپ یک فایل در گوگل داکس ...

تغییر سطح بزرگنمایی (آموزش Google Docs)

 • ٢٣٨٩ بازدید

آموزش نحوه تغییر سطح بزرگنمایی یا زوم (Zoom) ...

غلط یاب املایی (آموزش Google Docs)

 • ٣١۵٢ بازدید

آموزش استفاده از غلط یاب املایی در گوگل داکس (Google Docs) ...

ترازبندی صفحه (آموزش Google Docs)

 • ٢۶١۵ بازدید

آموزش تصویری نحوه ترازبندی صفحه در گوگل داکس. ...

استفاده از بولتها و شماره گذاری(آموزش Google Docs)

 • ٢۶٩۴ بازدید

آموزش تصویری نحوه استفاده از بولتها و شماره گذاری در گوگل داکس و همچنین نغییر کاراکتر بولت ...

قالب بندی پاراگراف ها( آموزش Google Docs)

 • ٢۶۵۵ بازدید

آموزش تصویری نحوه قالب بندی پاراگرافها در گوگل داکس( Google Docs) مطالب مربوط به دندانه دار کردن پاراگراف ها و تغیر فاصله بین خطوط ...

قالب بندی کلمات(آموزش Google Docs)

 • ٢۵٧١ بازدید

قالب بندی کلمات و عبارات و متن در گوگل داکس، تغییر فونت، تغییر رنگ فونت، تغییر اندازه فونت، تغییر نوع فونت ...

Website design with by ZABET