به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

آموزش تصویری Google Docs

صفحه ١ از ٢ صفحه

همکاری با دیگران (آموزش Google Docs)

 • ۴٣٧١ بازدید

آموزش همکاری با دیگران در گوگل داکس ...

ایجاد فهرستی از مطالب (آموزش Google Docs)

 • ٣٩٧٩ بازدید

آموزش درج فهرستی از مطالب در گوگل داکس ...

شمارش کلمات (آموزش Google Docs)

 • ٣٩١٠ بازدید

آموزش نحوه شمارش کلمات و جملات در گوگل داکس (Google Docs) ...

استفاده از الگوها (آموزش Google Docs)

 • ٢۶٨٧ بازدید

آموزش نحوه استفاده از الگو ها در گوگل داکس (Google Docs) ...

Undo و Redo (آموزش Google Docs)

 • ٢٨۶۶ بازدید

آموزش انجام undo و Redo در گوگل داکس ...

ایجاد یک فوق پیوند(آموزش Google Docs)

 • ٢٨٠٠ بازدید

آموزش ایجاد فوق پیوند در گوگل داکس(Google Docs) ...

استفاده از جدولها (آموزش Google Docs)

 • ٢۶٨٢ بازدید

آموزش نحوه استفاده از جدولها در گوگل داکس (Google Docs) ...

درج تصاویر(آموزش Google Docs)

 • ٢٧٩۴ بازدید

آموزش نحوه درج تصاویر در گوگل داکس(Google Docs) ...

استفاده از سرتیتر و پاورقی(آموزش Google Docs)

 • ٢۶۵٩ بازدید

آموزش نحوه استفاده از سرتیرها و پاورقی ...

درج یک page Break(آموزش Google Docs)

 • ٢۵٠۵ بازدید

آموزش نحوه درج یک page Break در گوگل داکس ...

تنظیم برگه ها (آموزش Google Docs)

 • ٢٧۴٠ بازدید

آموزش نحوه تنظیم برگه ها در گوگل داکس ...

یافتن و جایگزین کردن (آموزش Google Docs)

 • ٢۶۴٠ بازدید

آموزش نحوه یافتن و جایگزین کلمات و عبارات در گوگل داکس (Google Docs) ...

قالب بندی متن با استفاده از سبکهای مختلف (آموزش Google Docs)

 • ٢۶۴۶ بازدید

آموزش نحوه قالب بندی متن با استفاده از سبکهای مختلف در گوگل داکس (Google Docs) ...

چاپ یک فایل (آموزش Google Docs)

 • ٢۶٢۵ بازدید

آموزش نحوه چاپ یک فایل در گوگل داکس ...

تغییر سطح بزرگنمایی (آموزش Google Docs)

 • ٢۴٧۶ بازدید

آموزش نحوه تغییر سطح بزرگنمایی یا زوم (Zoom) ...

غلط یاب املایی (آموزش Google Docs)

 • ٣٢٩٧ بازدید

آموزش استفاده از غلط یاب املایی در گوگل داکس (Google Docs) ...

ترازبندی صفحه (آموزش Google Docs)

 • ٢٧١۴ بازدید

آموزش تصویری نحوه ترازبندی صفحه در گوگل داکس. ...

استفاده از بولتها و شماره گذاری(آموزش Google Docs)

 • ٢٧٩٣ بازدید

آموزش تصویری نحوه استفاده از بولتها و شماره گذاری در گوگل داکس و همچنین نغییر کاراکتر بولت ...

قالب بندی پاراگراف ها( آموزش Google Docs)

 • ٢٧٣٩ بازدید

آموزش تصویری نحوه قالب بندی پاراگرافها در گوگل داکس( Google Docs) مطالب مربوط به دندانه دار کردن پاراگراف ها و تغیر فاصله بین خطوط ...

قالب بندی کلمات(آموزش Google Docs)

 • ٢۶۴۴ بازدید

قالب بندی کلمات و عبارات و متن در گوگل داکس، تغییر فونت، تغییر رنگ فونت، تغییر اندازه فونت، تغییر نوع فونت ...

Website design with by ZABET