به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

آموزش تصویری Google Slide ه

صفحه ١ از ١ صفحه

نشر در اینترنت (آموزش Google Slide)

 • ٩١٧ بازدید

آموزش نشر اطلاعات در اینترنت در گوگل اسلاید ...

همکاری با دیگران (آموزش Google Slide)

 • ١٠٠١ بازدید

آموزش نحوه همکاری با دیگران در گوگل اسلاید ...

افزودن یادداشتهای سخنران (آموزش Google Slide)

 • ٩٣۵ بازدید

آموزش نحوه افزودن یادداشتهای سخنران(Speaker Notes) در گوگل اسلاید ...

نمایش خودکار اسلایدها (آموزش Google Slide)

 • ٨٨٨ بازدید

آموزش نحوه نمایش خودکار اسلایدها در گوگل اسلاید ...

ایجاد تصاویر متحرک (آموزش Google Slide)

 • ٧٧٣ بازدید

آموزش نحوه ایجاد تصاویر متحرک در گوگل اسلاید ...

ایجاد متن متحرک (آموزش Google Slide)

 • ٨٩٠ بازدید

آموزش نحوه ایجاد و ساخت متن متحرک در گوگل اسلاید ...

مرتب سازی مجدد اسلایدها (آموزش Google Slide)

 • ٩٨٢ بازدید

نمایش نحوه مرتب سازی مجدد اسلایدها ...

استفاده از یک اسلاید مستر (آموزش Google Slide)

 • ٩٢٠ بازدید

آموزش نحوه استفاده از یک اسلاید مستر در گوگل اسلاید ...

استفاده از تم های طراحی (آموزش Google Slide)

 • ٩٩۴ بازدید

آموزش نحوه استفاده از تم های طراحی در گوگل اسلاید ...

درج یک جدول (آموزش Google Slide)

 • ٩٠٣ بازدید

آموزش نحوه درج یک جدول در گوگل اسلاید ...

مشاهده پیش نمایش پرزنتیشن (آموزش Google Slide)

 • ٩٣٣ بازدید

آموزش نحوه مشاهده پیش نمایش یک پرزنتیشن در گوگل اسلاید ...

قالب بندی تصاویر( آموزش Google Slide)

 • ٩١٧ بازدید

آموزش نحوه قالب بندی تصاویر در گوگل اسلاید ...

قالب بندی متن (آموزش Google Slide)

 • ٩٣٩ بازدید

آموزش نحوه قالب بندی متن در گوگل اسلاید ...

درج تصاویر (آموزش Google Slide)

 • ١٠١۴ بازدید

آموزش نحوه درج تصاویر در گوگل اسلاید ...

افزودن اسلایدهای جدید (آموزش Google Slide)

 • ٨٧۴ بازدید

آموزش نحوه افزودن اسلاید جدید در گوگل اسلاید ...

ایجاد یک اسلاید (آموزش Google Slide)

 • ٩٣۴ بازدید

آموزش نحوه ایجاد یک اسلاید در گوگل اسلاید (Google Slide) ...

آموزش تصویری Google Slide

 • ١٢۵۶ بازدید

در این قسمت به بیان نحوه ایجاد و استفاده از اسلایدنگار گوگل (Google Slide) به زبان ساده و به کمک تصاویر می پردازیم. امیدواریم که بتوانیم در این راه کم ...

Website design with by ZABET