به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

آموزش تصویری HTML و CSS

صفحه ١ از ٢ صفحه

صفحه بندی فرم با استفاده جداول (آموزش HTML & CSS)

 • ١٢٣ بازدید

آموزش نحوه صفحه بندی با استفاده از جداول در HTML ...

ایجاد فرم ها (آموزش HTML & CSS)

 • ١٣۵١ بازدید

آموزش نحوه ایجاد فرم ها در HTML ...

ایجاد صفحات فرعی (آموزش HTML & CSS)

 • ١١۶٢ بازدید

آشنایی با نحوه ایجاد صفحات فرعی در HTML , CSS ...

استفاده از چندین سطح (آموزش HTML & CSS)

 • ٨٨۵ بازدید

آموزش نحوه استفاده از چندین سطح آموزش در HTML , CSS ...

نمایش عبارت You Are Here (آموزش HTML & CSS)

 • ٨٩۴ بازدید

آموزش نحوه نمایش عبارت You Are here در آموزش HTML , CSS ...

سازگار ساختن صفحات با یکدیگر (آموزش HTML & CSS)

 • ٩٨٠ بازدید

آموزش سازگار ساختن صفحات با یکدیگر در HTML , CSS ...

ایجاد نوارهای پیمایش(آموزش HTML & CSS)

 • ٨٨١ بازدید

آموزش نحوه ایجاد نوارهای پیمایش در HTML ...

ایجاد صفحات جدید (آموزش HTML & CSS)

 • ٩۵٧ بازدید

آموزش نحوه ایجاد صفحات جدید در HTML ...

ایجاد صفحه خانگی (Home Page) (آموزش HTML & CSS)

 • ٩٢۶ بازدید

آموزش نحوه ایجاد صفحه خانگی در HTML & CSS ...

استفاده از لایه گذاری (Padding) (آموزش HTML & CSS)

 • ١٠٠۴ بازدید

نحوه استفاده از لایه گذاری یا Padding در HTML ...

تنظیم پهنای ناحیه صفحه بندی (آموزش HTML & CSS)

 • ٨٠٨ بازدید

آموزش نحوه تنظیم پهنای ناحیه صفحه بندی در HTML , CSS ...

انجام صفحه بندی (آموزش HTML & CSS)

 • ١٠٠٩ بازدید

آموزش نحوه انجام صفحه بندی در HTML و CSS ...

تغییر رنگ پیوندها (لینکها) (آموزش HTML & CSS)

 • ۶٧٧ بازدید

آموزش نحوه تغییر رنگ پیوندها در HTML , CSS ...

تغییر رنگ پس زمینه صفحه (آموزش HTML & CSS)

 • ۶٩۶ بازدید

آموزش نحوه تغییر رنگ پس زمینه صفحه در HTML , CSS ...

استفاده از تصاویر گرافیکی بعنوان پیوند(لینک) (آموزش HTML & CSS)

 • ۶٧٣ بازدید

آموزش نحوه استفاده از تصاویر گرافیکی بعنوان پیوند در HTML , CSS ...

پیوند صفحات به یکدیگر (آموزش HTML & CSS)

 • ۶۵٣ بازدید

آموزش نحوه ایجاد پیوند صفحات به یکدیگر در HTML & CSS ...

ایجاد لینک بازگشت به صفحه Home (آموزش HTML & CSS)

 • ۵٨٨ بازدید

آموزش نحوه ایجاد لینک بازگشت به صفحه Home در HTML , Css ...

قالب بندی تصاویر (آموزش HTML & CSS)

 • ۵٨٧ بازدید

آموزش نحوه قالب بندی تصاویر در HTML , CSS ...

ترازبندی تصاویر(آموزش HTML & CSS)

 • ٧٠۵ بازدید

آموزش نحوه ترازبندی تصاویر گرافیکی در HTML , CSS ...

درج تصاویر (آموزش HTML & CSS)

 • ۶٢٩ بازدید

آموزش نحوه درج تصاویر گرافیکی در HTML , CSS ...

Website design with by ZABET