به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

آموزش تصویری MySQL

صفحه ١ از ٢ صفحه

نوشتن یک فرم پرس و جو (Query) (آموزش MySQL)

 • ١٧٣٠ بازدید

نوشتن یک فرم پرس و جو (Query) در MySQL ...

ویرایش یک اسکریپت (آموزش MySQL)

 • ١٧١٠ بازدید

ویرایش یک اسکریپت در mysql ...

الحاق دو جدول (آموزش MySQL)

 • ١۴٧٠ بازدید

آموزش الحاق دو جدول در MySQL ...

رابط بانک اطلاعاتی (آموزش MySQL)

 • ١۵٢۶ بازدید

آشنایی با یک رابط بانک اطلاعاتی در MySQL ...

محدود سازی یک کاربر (آموزش MySQL)

 • ١۴٠٩ بازدید

آموزش محدودسازی یک کاربر در MySQL ...

حذف یک کاربر (آموزش MySQL)

 • ١٣۶٣ بازدید

آموزش نحوه حذف یک کاربر در MySQL ...

افزودن یک کاربر راه دور (آموزش MySQL)

 • ١٣١١ بازدید

آموزش نحوه افززودن یک کاربر راه دور ...

افزودن یک کاربر محلی (آموزش MySQL)

 • ١٣٣٩ بازدید

آموزش نحوه افزودن یک کاربر محلی به MySQL ...

افزودن شرط (آموزش MySQL)

 • ١۴٣۵ بازدید

آموزش نحوه افزودن شرط در MySQL ...

مرتب سازی نتایج (آموزش MySQL)

 • ١۵٣۵ بازدید

مرتب سازی نتایج در MySQL ...

حذف رکوردها (آموزش MySQL)

 • ١۵٠٢ بازدید

آموزش حذف رکوردها در MySQL ...

به روزرسانی رکوردها (آموزش MySQL)

 • ١۴۶۴ بازدید

آموزش نحوه به روز رسانی رکوردها در mysql ...

تغییر در جدولها (آموزش MySQL)

 • ١۴٧۶ بازدید

آموزش نحوه تغییر در جدولهای MySQL ...

بازیابی بانک اطلاعاتی در MySQL (آموزش MySQL)

 • ١۵٠۵ بازدید

بازیابی بانکهای اطلاعاتی در MySQL ...

حذف بانکهای اطلاعاتی (آموزش MySQL)

 • ١۴١٨ بازدید

حذف بانکهای اطلاعاتی در MySQL ...

حذف جدولها در MySQL (آموزش MySQL)

 • ١۴۶١ بازدید

آموزش حذف جدول ها (آموزش MySQL) ...

بانکهای اطلاعاتی پشتیبان (آموزش MySQL)

 • ١۴۴٧ بازدید

آموزش نحوه استفاده از بانکهای اطلاعاتی پشتیبان ...

شروع مجدد MySQL (آموزش MySQL)

 • ١۴٠٣ بازدید

آموزش شروع مجدد Mysql ...

اجرای یک فرم پرس و جو(Query) در MySQL (آموزش MySQL)

 • ١۵۶٣ بازدید

آموزش نحوه اجرای یک فرم پرس وجو (Query) در MySQL ...

ایجاد رکورد در MySQL (آموزش MySQL)

 • ١۶٠۶ بازدید

آموزش نحوه ایجاد در MySQL ...

Website design with by ZABET